Beveiligingsklassen sluiten aan bij de data policy van het Informatiehuis Water. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat hiervoor model en onderscheidt de volgende klassen:


  

Risicoklasse 0: Dit is openbaar. Het betreft de volgende gegevens:

Klasse 0 behoeft geen bescherming m.b.v. wachtwoord of zwaarder.
 

Risicoklasse 1. Dit is afgeschermd voor het grote publiek.
Het betreft de volgende gegevens:

Voor klasse 1 is het voldoende om af te schermen m.b.v. een wachtwoord.

Risicoklassen 2 en 3. Deze komen voor waterveiligheid niet voor.

Verder naar Beschikbaarheidseisen