De volgende rollen zullen ingevuld moeten worden, om goed en duurzaam beheer van de voorziening mogelijk te maken

 1. Informatiemanagement:
  Proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. Informatiemanagement functioneert als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.
 2. Functioneel beheer
  Beheren van functionaliteit van een systeem (incl. meldpunt voor wijzigingsverzoeken beslispunt over wijze waarop implementatie plaatsvindt) -> op basis van BiSL;
 3. Applicatiebeheer
  Realiseren van onderhoud en het - in samenwerking met exploitatie - uitvoeren van technische applicatiebeheer (bijv. het beheren van technische tabellen) -> op basis van ASL;
 4. Technische beheer
  Beheren van de productie-omgeving zodat systemen voor gebruik beschikbaar zijn -> op basis van ITIL.
 5. Beheerder dataprotocol
  Ziet toe op de naleving van het dataprotocol, eventueel te splitsen in dagelijks toezicht, b.v. door IHW, en een gremium waar naar toe ge√ęscaleerd kan worden, b.v. de stuurgroep HWBP.