De netwerk architectuur beschrijft welke typen gegevensuitwisseling gerealiseerd worden met welke technische (netwerk)componenten.
Communicatie in de verschillende koppelvlakken tussen klanten en het WVP wordt gestandaardiseerd door inzet van twee systeemintegratiepatronen: file-transfer en messaging

File Transfer

Een belangrijke bron voor gegevens in het WVP zijn de beoordelingsresultaten met bijbehorende documenten uit het WBI. Het formaat van de bestanden is divers, maar wordt beperkt tot een aantal formaten waarvan SQLite (met SpatiaLite extensie) de belangrijkste is. De gegevens uit het WBI kunnen alleen aangeboden worden met behulp van file-transfer. Er is hier vooralsnog geen ander kanaal beschikbaar.
Datasets worden vanuit het WBI naar het WVP gestuurd door een file transfer koppelvlak waarbij de beschikbaarheid van files via een bericht wordt aangegeven.

Request – Reply

Als een service een andere service aanroept en een antwoord terug verwacht, spreken we van een Request-Reply pattern. Hierin worden het request en reply over een eigen channel verstuurd. Het request kan hierin zowel point-to-point zijn, als publish-subscribe.
De implementatie van dit pattern kan zowel synchroon (webservice), als asynchroon (Message Que) zijn. Biede zijn toegestaan of maken we hierin een (nadere) keuze?Beide zijn toegestaan, maar we hebben een voorkeur voor webservice. Maar ik verwacht dat dit niet altijd te realiseren is.
Het request-reply koppelvlak wordt gebruikt voor het berichtenverkeer tussen WVP en klant.
Keringbeheerders kunnen asynchroon berichten naar het WVP sturen met de mededeling dat nieuwe data klaar staat.

Systeemcontext en koppelvlakken


In het WVP moeten een aantal koppelvlakken/interfaces naar verschillende gebruikers en/of systemen gerealiseerd worden. De schets van de Systeemcontext in § 3.3 geeft een overzicht van deze interfaces. Onderstaande lijst geeft een (technische) beschrijving van de interfaces. (de nummering van de interfaces verwijst naar deze systeemcontext). De uitwisseling van gegevens naar en van het WVP is gebaseerd op de Open Standaarden comply-or-explain lijst. Per interface is, voor zover bekend, het gebruikte uitwisselformaat genoemd.

Upload Beoordelingsgegevens (interface 1)

Datastroom: Alle resultaten van de verschillende faalmechanismen (sommen en toetsoordelen) worden per dijkvak (= deel van het dijktraject) verzameld in Ringtoets. Ringtoets gebruikt voor de opslag en verwerking van gegevens een SQLite database (met spatial-extensie). Deze SQLite-database, gecombineerd met aanvullende beoordelingsgegevens, moet met behulp van een upload-mechanisme in een (per keringbeheerder) private data-store geplaatst kunnen worden.

Requirements:

Technische specificaties:

Protocol stack: Request/response en File-transfer

Uitwisselformaat: SQLite (het WBI is geen web-applicatie en kent geen standaard uitwisselformaat. Het gebruikt intern SQLite als opslag. Het WVP gebruikt deze SQLite-bestanden in zijn geheel), XLS/CSV, XML
Functionaliteit:

NB. technische uitwisselformaten worden als RfC op de Aquo-standaard ingediend. In het acceptatieproces van deze RfC's kunnen uitwisselformaten mogelijk nog wijzigen.

Aanleveren NBPW aan WBI (interface 2)

Datastroom: Het WVP levert NBPW-dijktrajecten (d.i. liggingsgegevens met norm) aan voor het WBI.
Requirements: Beschikbaar stellen van dijktraject per keringbeheerder
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service (WFS)
Uitwisselformaat: GML
Functionaliteit: Het WVP levert dijktrajecten per keringbeheerder.

NB. technische uitwisselformaten worden als RfC op de Aquo-standaard ingediend. In het acceptatieproces van deze RfC's kunnen uitwisselformaten mogelijk nog wijzigen.

Terugmeldingen van WVP naar keringbeheerders (interface 3)

Datastroom: het proces rondom aanleveren van beoordelingsgegevens wordt ondersteunt met berichten. Dit kunnen service-berichten zijn in de website (zoals: upload geslaagd, bestanden gevalideerd) of email berichten (zoals "beoordelingsgevens goedgekeurd door ILT")
Requirements: alle berichten worden opgeslagen en moeten herleidbaar zijn.
Technische specificaties:

Protocol stack: Request/response
Uitwisselformaat: nog onbepaald (mime, json, xml)
Functionaliteit:

Liggingsgegevens Keringen en CDL (interface 4)

Datastroom: Aanleveren van de liggingsgegevens om de NBPW te kunnen samenstellen
Requirements: Een voorziening voor de opslag van (verschillende versies van) de aangeleverde liggingsgegevens en de norm.
NB. In de toekomst gaat de aanlevering van liggingsgegevens via de CDL (Centrale Distributie Laag) loopt. In Increment 1 moeten liggingsgegevens wel aan het WVP aangeleverd kunnen worden, maar de interface loopt nog niet via de CDL. In de modulaire opbouw van zowel CDL als WVP wordt rekening gehouden met deze toekomstige interface.
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service, WMS, eventueel WFS-t
Uitwisselformaat: nog onbepaald
Functionaliteit:

Aanmelding aan HWBP van Keringbeheerders naar WVP (interface 5)

Datastroom: Invoeren/wijzigen versterkingsprojecten (aanmelden)
Requirements: Webform
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service, WMS, eventueel WFS-t
Uitwisselformaat: nog onbepaald
Functionaliteit:

Voortgang Versterkingsprojecten (interface 6)

Datastroom: Opvragen voortgang versterkingsprojecten
Requirements: Voor deze interface wordt in Increment 1 een informatieanalyse uitgevoerd
Technische specificaties:

Protocol stack: onbekend
Uitwisselformaat: nog onbepaald (mime, json, xml)
Functionaliteit:

Landelijke rapportage beoordelen en versterken (interface 7)

Datastroom: Het WVP is de enige plaats waar zowel beoordelingsgegevensniet in lijn met definities elders; toetsoordelen zijn ook toetsgegevens...gewijizgd (met veiligheidsoordelen), rijksoordelen en aanmeldgegevens HWBP over alle normtrajecten detail: rijksoordel is niet van de keringbeheerder...bij elkaar beschikbaar zijn. Welke informatie gevraagd gaat worden is onbekend. Net zo als de rapportage-tooling van de gebruikers. Het idee is om de data op twee manieren te publiceren:

  1. Via de WVP website
  2. Middels een Private web API voor geautoriseerde gebruikers met toegang tot specifieke dataDit is in lijn met wat hierover in paragraaf 1.1 is beschreven "een dashboard met een geïntegreerde en interactieve kaartviewer"?aangevuld.

Requirements: Het dashboard moet responsive zijn, de kaartviewer moet basis gis-functionaliteit bevatten (zoomen, pannen, lagen selecteren, infoteksten) en geïntegreerd zijn met andere onderdelen van het dashboard, zoals grafieken en tekstblokken
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Services, WMS
Uitwisselformaat: nog onbepaald
Functionaliteit:

NB. Via interface 7 worden ook het landelijke beeld van de liggingsgegevens primaire keringen vanuit het WVP aan DGRW aangeleverd

Aanleveren Normen vanuit DGRW aan het WVP (interface 8)

Datastroom: Het DGRW levert 'normen' aan het WVP. De normen worden toegevoegd aan het geaggregeerd beeld van de primaire keringen. Dit is het NBPW.
Requirements:
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service (WFS)Voor aanlevering van liggingsgegevens van keringbeheerder -> WVP ook shapefiles?!Zie vorge opm
Uitwisselformaat: GML
Functionaliteit: Het NBPW wordt als basisbestand/dataset opgenomen in het WVP.
NB. De assemblage van NBPW vindt buiten het WVP plaats. Het WVP fungeert hier alleen als portal.

Beoordelingsresultaten van WVP naar ILT (interface 9)

Datastroom: Nadat Beoordelingsgegevens zijn geüpload en gevalideerd en de Keringbeheerder daarvan op de hoogte is gesteld, krijgt hij in het WVP de mogelijkheid om het ILT toegang te geven tot de beoordelingsresultaten incl. veiligheidsoordeel. Het ILT kan (met behulp van een selectie) beoordelingsgegevens van één of meerdere beheerders raadplegen en/of downloaden.
Requirements:

Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service
Uitwisselformaat: nog onbepaald (waarschijnlijk XML)
Functionaliteit:
Het WVP moet functionaliteit hebben om de SQLite bestanden te kunnen inzien.

Rijksoordeel van ILT naar WVP (interface 10)

Datastroom: De dataset 'rijksoordeel' voor de betreffende beoordeling van de betreffende keringbeheerder is actueel in WVP en kan, indien definitief, door de keringbeheerder worden gebruikt voor aanmelden van HWBP-projecten
Requirements:

Technische specificaties: In mijn beleving wordt dit een webinterface (webfor ulier) in het WVP.Anders gezegd: ILT voert het rijksoordeel in via het WVP.

Protocol stack: Request/response, Web Service
Uitwisselformaat: nog onbepaald (waarschijnlijk XML)
Functionaliteit: Webformulier dat toegankelijk is voor ILT voor het invoeren van het Rijksoordeel op definitieve datasets.

Beoordelingsresultaten en aanmelding van WVP naar HWBP (interface 11)

Use case: HWBP002
Datastroom: De keringbeheerder kan zijn versterkingsproject(en) via het WVP aanmelden voor opname in de programmering van HWBP.
Requirements:

Technische specificaties:

Protocol stack: Request/response, Web Service (WMS, WFS-t)
Uitwisselformaat: nog onbepaald (waarschijnlijk XML)
Functionaliteit:

Programma overzicht van HWBP naar WVP (interface 12)

Use case:
Datastroom:
Requirements: Nog nader uit te werken
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service
Functionaliteit:

Gebruik Aquo-standaard in WVP (interface 13)

Datastroom: zie §8.2 en §8.3
Requirements: De validatie van een deel van de Beoordelingsgegevens gebeurt tegen Aquo-standaard
Technische specificaties:

Protocol stack: XML/GML en XSD
Functionaliteit: De validatie moet niet na de eerste fout afgebroken worden en moet voor de eindgebruiker zinvolle (of bruikbare) Nederlandstalige foutmeldingen opleveren.

Aanleveren van WVP aan PDOK (interface 14)

Datastroom: een aantal landelijke datasets waarvan het WVP beschouwd kan worden als bronhouder worden gepubliceerd via PDOK
Requirements: nog nader te specificeren
Technische specificaties:

Protocol stack: Web service (WFS)
Uitwisselformaat: GML
Functionaliteit:

Gebruik referentiegegevens uit PDOK aan WVP (interface 15)

Datastroom: Voor de kaartviewer kan gebruik worden gemaakt, bijv. als onderlegger, van een aantal landelijke datasets die PDOK beschikbaar stelt.
Requirements:
Technische specificaties:

Protocol stack: Web Service (WMS, WFS)
Uitwisselformaat: WMS, GML
Functionaliteit: In de WVP kaartviewer moeten de beschikbare kaartlagen te selecteren zijn.

Verder naar Globale gegevensopslag