Voor de realisatie van het WVP zijn de volgende randvoorwaarden van belang: