Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze werkinstructie is voor het subsidieaanvraagproces binnen het waterveiligheidsportaal (WVP). Binnen dit proces kunnen keringsbeheerders en het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onderling gegevens uitwisselen om tot een definitieve subsidie en beschikking te komen. De volgende werkinstructie volgt het algemene subsidieproces en beschrijft de stappen die de gebruiker binnen het WVP kan uitvoeren:


  • No labels