Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Het ROR-portaal is op dit moment niet beschikbaar voor gebruikers. 

De termijn voor het rapporteren van de voortgang is op 27maart verstreken. De gerapporteerde voortgang wordt nu samengevoegd en gereedgemaakt voor raportage aan de Europese Unie.

Voor een nieuwe beoordelingsronde wordt het portaal weer opengesteld.

  • No labels