Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Geblokkeerde website

Afhankelijk van beveiligingsinstellingen genomen door uw IT beheerder kan ror-portaal.nl en rorportaal.nl worden geblokkeerd. Het Informatiehuis Water kan dit niet verhelpen.

In gevallen dat dit voorkomt adviseren we contact op te nemen met de ICT helpdesk binnen uw organisatie.

Help wordt niet getoond in Microsoft Edge

De help is niet beschikbaar in oude versies van Microsoft Edge. Een up-to-date versie van Edge en andere webbrowsers werken wel.


  • No labels