Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Binnen het ROR-portaal worden de onderstaande rollen onderscheiden. Iedere rol heeft specifieke functionaliteit binnen het ROR-portaal. Iedere rol wordt specifiek toegewezen aan één of meerdere functionarissen binnen één organisatie. Het Informatiehuis Water voert het gebruikers- en functioneel beheer uit.

Rol

Organisatie

Toelichting

Maatregeltabel beheer

Maatregel rapporteur

Maatregel exporteur

IHW Functioneel beheer

IHW

1e lijns beheer (Servicedesk). Functionaris kan accounts aanmaken, wijzigingen of verwijderen. Voor het al dan niet verkrijgen van een account zijn procesafspraken gemaakt.

2e lijns beheer. Functionaris kan iedere gebruiker (rol) binnen het WVP “overnemen” voor ondersteuning en probleemanalyse.

  • No labels