Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Voor inhoudelijke vragen over de werking van het ROR-portaal kunt u contact opnemen met de Servicedesk Informatiehuis Water .

De Servicedesk van Informatiehuis Water is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur via telefoonnummer 033 – 203 50 97.

Het emailadres van de servicedesk is: servicedesk@ihw.nl

  • No labels