Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven in dit hoofdstuk is het nodig om in het ROR-portaal in te loggen met een "Maatregel exporteur" account. Het account wordt alleen toegekend aan functionarissen die deel uit maken van het schrijvers team.

Een account voor het ROR-portaal kan worden aangevraagd bij de Servicedesk van Informatiehuis Water.

De exporteur kan onderstaande activiteit uitvoeren:

  • No labels