You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

Indien van een maatregel de voortgang is vastgelegd is achter de combinatie maatregel/stroomgebied de datum ingevuld en in de kolom “Voortgang” de tekst “Inzien” zichtbaar.

Klik op “Inzien” achter de combinatie maatregel/stroomgebied om de voortgang te bekijken.

Voor iedere maatregel is (door de maatregel beheerder) bepaald of over een maatregel kwantitatief of kwalitatief moet worden gerapporteerd. Afhankelijk van het type (kwantitatief of kwalitatief) wordt bij het invoeren/actualiseren van de voortgang een ander scherm getoond.


Type voortgansrapportage = kwantitatief


Type voortgansrapportage = kwalitatief

Het scherm wordt gesloten door op het kruisje te klikken.

  • No labels