Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een samenwerkingsorganisatie van waterschappen en Rijkswaterstaat, die de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de versterking van de Nederlandse keringen beheert en verdeelt. Het HWBP beoordeelt hiertoe de door de keringbeheerder ingediende versterkingsprojecten op urgentie en kosten en maakt op basis daarvan en in overleg met de keringbeheerder een programmering van de besteding van het budget over meerdere jaren. De urgentie wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingsgegevens (de kans op falen) en de gevolgen van een overstroming. Het HWBP geeft jaarlijks een ‘Projectenboek’ uit, met daarin een voortrollend programma voor 6 jaar vooruit, met doorkijk naar 12 jaar vooruit, met daarin de uitgevoerde en afgevallen projecten, de actuele projecten en de nieuwe projecten. Het HWBP levert deze gegevens aan het WVP aan.

In het WVP worden de volgende processen ondersteund:

  • Prioriteren en programmeren (het aanmelden van een project door de keringbeheerder, het downloaden van deze gegevens door HWBP en het opnemen van het jaarlijkse HWBP programma)
  • Aanvragen Subsidie en Beschikken (het aanvragen van subsidie voor versterkingsproject (indien op het programma) en het beschikken door HWBP)  • No labels