Deze werkinstructie is voor het proces Prioriteren en programmeren binnen het waterveiligheidsportaal (WVP). Binnen dit proces wisselen de keringbeheerder en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onderling gegevens uit om tot een definitieve programmering te komen.

De werkinstructie is volgt de stappen van het proces Prioriteren en programmeren en geeft een beschrijving waarmee de gebruiker de stappen in het WVP kan uitvoeren:

Aanmelden en wijzigen HWBP-projecten door de keringbeheerder
Hier wordt beschreven hoe de keringbeheerder een nieuw project kan aanmelden bij het HWBP of een bestaand project kan wijzigen of afsluiten.
Opvragen van projectgegevens door HWBP
HWBP kan alle projectaanvragen van alle keringbeheerders uit het WVP ophalen ten behoeve van de programmering. Dit doen ze onder ander door middel van het maken van een grondslag. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe de gegevens kunnen worden gebruikt wordt hier omschreven.
Uploaden van programmagegevens in WVP door HWBP
Als HWBP een programmaproduct, zoals prioriteringslijst of programma, gereed heeft kan dit gepubliceerd worden in het WVP. Hier wordt beschreven hoe dat HWBP dat kan doen.
Landelijk veiligheidsbeeld – Versterking
De projecten die in het definitieve programma zijn opgenomen zijn op kaart weergegeven in het Landelijk veiligheidsbeeld.

  • No labels