In de periode 2017-2023 vindt de eerste beoordelingsronde conform de nieuwe normering plaats. Alle primaire waterkeringen moeten in deze periode worden beoordeeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de onafhankelijke toezichthouder op (o.a.) het beoordelingsproces, in opdracht van de bewindspersoon van I&M. De ILT bewaakt de eisen die aan de beoordeling gesteld worden, in het bijzonder de naleving van het VTV (Voorschrift Toetsen op Veiligheid) en de daarin geëiste herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten. Onder herleidbaarheid verstaat de ILT, dat de beoordelingsresultaten op ondubbelzinnige wijze terug te voeren zijn, via de schematisaties, op de brongegevens. Hiervoor heeft de ILT inzicht nodig in de beoordelingsgegevens en gegevens die hieraan ten grondslag liggen. Wanneer de ILT de beoordeling door de keringbeheerder heeft getoetst aan de eisen, geeft de ILT de check conformiteit WBI af. De beoordelingsgegevens krijgen de status van Open Data. Het proces van het aanbieden van beoordelingsgegevens en de conformiteitscheck door de ILT noemen we het conformiteitsproces.

Het Waterveiligheidsportaal faciliteert de gegevensuitwisseling tussen belanghebbenden. In dit proces betekent dit de gegevensuitwisseling tussen keringbeheerder en ILT om te komen tot een definitieve beoordeling inclusief een afgegeven conformiteitscheck. Het WVP heeft géén rol bij het beoordelingsproces zelf!

De gegevens die worden uitgewisseld zijn:

Input- en tussenproducten

  • Schematisaties
  • Modelinvoer

De output van het beoordelingsproces

  • Toetsresultaat (berekende kans) – Toetsspoor/dijkvak of traject
  • Toetsoordeel – Toetsspoor/dijkvak of traject
  • Veiligheidsoordeel – traject

Beschrijving van het beoordelingsproces

  • Logboek beoordelingsproces
Conformiteit
  • Conformiteitscheck

Bestuurlijke goedkeuring

  • Bestuurlijke rapportage

 

In de WerkInstructie Beoordelen wordt beschreven hoe het conformiteitsproces binnen het WVP verloopt.

In Assemblage is het assemblageproces (van "toetsresultaat" naar beoordeling) uitgewerkt. Hoewel het assembleren onderdeel is van het beoordelingsproces van de keringbeheerder, zijn de resultaten van belang voor andere processen zoals Versterken en het Landelijk Veiligheidsbeeld.

 Verder naar WerkInstructie Beoordelen

  • No labels