Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beveiligingsklassen sluiten aan bij de data policy van het Informatiehuis Water. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat hiervoor model en onderscheidt de volgende klassen:


  

Risicoklasse 0: Dit is openbaar. Het betreft de volgende gegevens:

  • De referentiegegevens (ligging primaire keringen);
  • Normen (veiligheidsnormen en hydraulische belastingen);
  • Beoordelingsgegevens (hydraulische randvoorwaarden, schematisaties, beoordelingsresultaten en –oordelen, logboek beoordelingsproces) voor zover deze zijn vrijgegeven door de keringbeheerder na het rijksoordeel
  • Versterkingsprojecten (programmering HWBP, voortgang realisatie van versterkingsmaatregelen) voor zover deze zijn vrijgegeven door HWBP.

Klasse 0 behoeft geen bescherming m.b.v. wachtwoord of zwaarder.
 

Risicoklasse 1. Dit is afgeschermd voor het grote publiek.
Het betreft de volgende gegevens:

  • Beoordelingsgegevens (schematisaties, beoordelingsresultaten en –oordelen, logboek beoordelingsproces) welke nog niet zijn vrijgegeven door de beheerder (of pas na het rijksoordeel?);
  • Versterkingsprojecten (programmering HWBP, voortgang realisatie van versterkingsmaatregelen) welke nog niet zijn vrijgegeven door HWBP;
  • Procesdata WVP (status van de in het Waterveiligheidsportaal opgenomen gegevens in relatie tot de gegevensstromen);
  • Schrijfrechten voor gegevens waarvan de waterbeheerder bronhouder is.
  • Beheerrechten van het IHW en de technisch beheerders van de WVP.

Voor klasse 1 is het voldoende om af te schermen m.b.v. een wachtwoord.

Risicoklassen 2 en 3. Deze komen voor waterveiligheid niet voor.

Verder naar Beschikbaarheidseisen

  • No labels