Beveiligingsklassen sluiten aan bij de data policy van het Informatiehuis Water. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat hiervoor model en onderscheidt de volgende klassen:


  

Risicoklasse 0: Dit is openbaar. Het betreft de volgende gegevens:

  • De referentiegegevens (ligging primaire keringen);
  • Normen (veiligheidsnormen en hydraulische belastingen);
  • Beoordelingsgegevens (hydraulische randvoorwaarden, schematisaties, beoordelingsresultaten en –oordelen, logboek beoordelingsproces) voor zover deze zijn vrijgegeven door de keringbeheerder na het rijksoordeel
  • Versterkingsprojecten (programmering HWBP, voortgang realisatie van versterkingsmaatregelen) voor zover deze zijn vrijgegeven door HWBP.

Klasse 0 behoeft geen bescherming m.b.v. wachtwoord of zwaarder.
 

Risicoklasse 1. Dit is afgeschermd voor het grote publiek.
Het betreft de volgende gegevens:

  • Beoordelingsgegevens (schematisaties, beoordelingsresultaten en –oordelen, logboek beoordelingsproces) welke nog niet zijn vrijgegeven door de beheerder (of pas na het rijksoordeel?);
  • Versterkingsprojecten (programmering HWBP, voortgang realisatie van versterkingsmaatregelen) welke nog niet zijn vrijgegeven door HWBP;
  • Procesdata WVP (status van de in het Waterveiligheidsportaal opgenomen gegevens in relatie tot de gegevensstromen);
  • Schrijfrechten voor gegevens waarvan de waterbeheerder bronhouder is.
  • Beheerrechten van het IHW en de technisch beheerders van de WVP.

Voor klasse 1 is het voldoende om af te schermen m.b.v. een wachtwoord.

Risicoklassen 2 en 3. Deze komen voor waterveiligheid niet voor.

Verder naar Beschikbaarheidseisen

  • No labels