In deze paragraaf zijn de specifieke informatiekaders opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de NORA, WILMA, Enterprise architectuur RWS en de doelarchitectuur IHW. De volgende kaders (afgeleide principes principe(AP)) zijn van toepassing en vertaald naar het project (cursief):

AP15

NORA, afgeleid principe

Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Voor de gegevens in het WVP geldt dat inzichtelijk moet zijn voor welk doel (rapportageverplichting) gegevens worden gebruikt. Indien de 'oorspronkelijke' gegevens in het WVP worden bewerkt (bv. geüniformeerd of geaggregeerd) wordt dit geregistreerd. Hiervoor worden de gegevens in het WVP voorzien van metadata die toegankelijk is voor de afnemers.

AP17

NORA, afgeleid principe

De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd.
De informatieobjecten van het WVP zijn/worden beschreven in de Aquo standaard en zijn/worden afgestemd met andere relevante standaarden (zoals Basismodel Geo-informatie, IMGeo, IM-Metingen en IMBRO).

AP18

NORA, afgeleid principe

De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
De gegevens die in het WVP worden opgenomen worden zoveel mogelijk locatiegewijs geregistreerd (gekoppeld aan geometrische objecten van de waterkering). Er moet een geografische toegang zijn tot de informatie, bijvoorbeeld met behulp van een interactieve kaart of door het opvragen/selecteren van gegevens via een geografische selectie.

AP26

NORA, afgeleid principe

De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van.
De keringbeheerder heeft binnen het WVP inzicht in de gegevens die oorspronkelijk zijn aangeleverd ('view' per keringbeheerder van de gegevens die in het WVP zijn opgenomen). In het WVP is vastgelegd wie toegang heeft tot de informatie.

AP40

NORA, afgeleid principe

De berichtenuitwisseling is onweerlegbaar.
Uit PSA WKP: Dit betekent dat de gekozen implementatie zorg moet dragen voor verificatie van verzenden en ontvangst van de berichten. Een logisch gevolg hiervan kan de implementatie van een Enterprise Service Bus zijn.

Verder naar Standaarden

  • No labels