Op het vlak van de koppeling met andere systemen is nog veel afstemming nodig. Deze paragraaf geeft een niet limitatieve opsomming van de verwachtte impact en nog uit te werken issues.

WBI

Het wettelijk beoordelingsinstrumentarium zal bij de keringbeheerders lokaal worden geinstaleerd en gaan werken. Vanuit het WVP zullen gegevens opgehaald moeten worden welke als input voor WBI dienen en er zullen gegevens uit WBI komen die input voor WVP zal zijn.
De koppeling die moet worden gemaakt om de gegevens uit het Nationaal basisbestand Waterkeringen (de ligging van primaire keringen en kunstwerken in lijnen en punten, in de meest recente versie) in het WVP naar WBI toe te halen, moet nog verder worden uitgewerkt in samenwerking met WBI. Dit zou beperkt kunnen blijven tot het vastleggen van een uitwisselformaat, maar kan ook een oplossing worden waarbij de gegevens vanuit WVP met een service worden aangeboden.
Voor de beoordelingsgegevens welke uit het WBI naar WVP ge-upload moeten worden, is reeds een uitwisselingsformaat afgesproken. Deze gegevens zullen met de service 'data uploaden' het portaal binnengehaald worden. De precieze structuur van deze data, en hoe deze te tonen in de kaartviewer van het WVP, moet nog verder uitgewerkt worden.

NBPW

Het huidige Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen zal onderdeel worden van het Nationaal basisbestand Waterkeringen (NBWK) in het WVP.
Dit zal betekenen dat de data en functionaliteit die benodigd zijn voor het huidige NBPW worden ondergebracht in het WVP. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een Postgres database en ArcGIS. De benodigde functionaliteit en de impact om deze over te zetten zijn de volgende:

Nieuwe applicaties

  • HWBP loket/Invoerscherm: Het HWBP loket is een toepassing van het invoerscherm van het WVP. Door hierin zo min mogelijk vrije velden te gebruiken, maar te werken met drop down menu's of keuzeknoppen, wordt de benodigde validatie tot het minimum beperkt. Hiervoor kan kennis gebruikt worden, opgedaan voor het WKP (Waterkwaliteitsportaal)
  • Gezamenlijk raadpleeg- en rapportagesysteem voor beoordelen en versterken (bv. Toetsrap): hierbij kan ook de ervaring van het WVP gebruikt worden. De factsheets zijn ook een soort standaard rapportages.
  • Validatietool gezamenlijk (Aquo conformiteit, consistentie,…): de validatietool zal alle geüploade data moeten kunnen valideren:
    • Syntactisch (technische structuur):
    • Logisch (toegestane waarden en topologie)

Voor datalevering d.m.v. services, zullen andere afspraken gemaakt moeten worden, ervan uitgaande, dat als een service eenmaal 'binnengehaald' kan worden, technische validatie verder niet meer nodig is. Voor logische validatie geldt dat niet

  • Terugmeldvoorziening op geüploade bestanden: Daar waar de automatische validatie een afwijking wordt geconstateerd, moet het WVP een automatische melding generen na uploaden.
  • Oplossing voor versiebeheer/historiciteit m.b.t. basisbestanden, beoordelingsresultaten en versterkingsprojecten: Op gebied van databeheer moet er een voorziening komen om datasets en documenten te voorzien van een versienummer en (gepredefinieerde) status. De status zou door middel van het invoerscherm aangepast kunnen worden, door daartoe bevoegde gebruikers
  • No labels