In deze paragraaf zijn de specifieke kaders opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de NORA, WILMA, Enterprise architectuur RWS en de doelarchitectuur IHW. De volgende afgeleide principes (AP) zijn van toepassing en vertaald naar het project:

AP06

NORA, Afgeleid principe

De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen.
Waar mogelijk wordt voor de realisatie van het WVP gebruik gemaakt van (beschikbare) standaard oplossingen. In het kader van deze PSA wordt daarom, op basis van de requirements, een verkenning gedaan naar standaard oplossingen die (her)gebruikt kunnen worden (zie bijlage 2).

AP07

NORA, Afgeleid principe

De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid.
Er is onderzocht welke bestaande bouwstenen kunnen worden hergebruikt voor de bouw van de IV. In eerste instantie is het hergebruik beperkt tot visualisatie op basis van basisregistraties (BRT en BGT). In een later stadium is het mogelijk wenselijk om aan te sluiten op de BRO.

AP13

NORA, Afgeleid principe

Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
Voor alle informatie-objecten (zie paragraaf 0) is in het WVP beschreven wat de bronregistratie is.

Verder naar Applicatiecomponenten (services)

  • No labels