De invoering van het Waterveiligheidsportaal zal invloed hebben op de data en informatie(uitwisseling):

  ISTSOLL 

Gegevens/data

 

 

 

 

 

Datasets zijn onvergelijkbaar door verschillende dataformaten en inhoud

Alle datasets worden volgens dezelfde specificaties aangeleverd en uitgeleverd

Geen landelijk protocol voor het openstellen van keringdata

Alle data worden op enig moment open data

Herleidbaarheid vaak niet duidelijk

Herleidbaarheid is zo goed mogelijk geborgd

Geen of zelden metadata

Kwaliteit van alle datasets is inzichtelijk

Geen of weinig gebruik van services

Optimaal bij gebruik van services, tot die tijd is dubbel opslaan noodzaak

Geen context bij de (beoordelings)gegevens

Behalve basisgegevens en resultaten, is ook de procesinformatie inzichtelijk

Gegevensuitwisseling

 

 

 

 

 

 

Geen koppeling tussen beoordelingssoftware en rapportage

De output van Ringtoets is de input voor het WVP, aangevuld met de resultaten van de toets op maat, de schematisaties die buiten Ringtoets zijn opgesteld en de bijbehorende logboeken

Basisbestand alleen ligging van de keringen en kunstwerken

Belangrijke uitbreiding van de Nationale basisbestanden met:

  • Norm(trajecten)
  • Hydraulische belastingen

Niet geautomatiseerde aanlevering van aanmeldgegevens HWBP

Invoerscherm voor het op gestandaardiseerde wijze aanleveren van gegevens t.b.v. de aanmelding van versterkingsprojecten

Normen worden samen met ligging door keringbeheerder aangeleverd aan Nat. basisbestand

Normen automatisch gekoppeld aan ligging

Rijksoordeel invoeren in Toetsrap

Rijksoordeel wordt direct geüpload en gekoppeld aan het beoordeelde dijktraject, via het invoerscherm

Geen digitaal landelijk overzicht HWBP programma (2 programma's, 2 kaartjes)

De jaarlijkse update van het totale programmaoverzicht van het HWBP is digitaal beschikbaar

4x per jaar wordt de keringbeheerder gevraagd de voortgang van hun versterkingsproject(en) te melden aan HWBP

4x per jaar wordt de keringbeheerder gevraagd de voortgang van hun versterkingsproject(en) te muteren via het invoerscherm, conform MIRT

  • No labels