Essentiële schakel in de keten

De tijdelijke assemblagetool op basis van Excel zal, als onderdeel van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) worden vervangen door een meer robuuste assemblage-server. Deze assemblage-server sluit beter aan op de beoordelingssoftware (Riskeer) en moet het beoordelingsproces efficiënter en minder foutgevoelig maken (mede doordat gegevens eenmalig worden opgeslagen en meervoudig worden gebruikt). Daarnaast sluit de assemblage-server, ten behoeve van het conformiteitsproces met ILT en het landelijk veiligheidsbeeld, aan op het Waterveiligheidsportaal (WVP). In die zin gaat de assemblage-server een essentiële schakel vormen in het beoordelingsproces en tevens de gehele keten van toetsen/beoordelen, rapporteren, prioriteren en programmeren en versterken. Bovendien worden stappen gemaakt in het werken onder architectuur binnen de waterveiligheid-keten, waarbij de verschillende ICT-voorzieningen beter met elkaar samen werken en data uitwisselen (interoperabiliteit). Zo vindt gegevensuitwisseling plaats middels GML met een vaste structuur welke is beschreven in bijbehorende XSD. DE XSD is voor download beschikbaar in de FAQ.

Assemblagetool

De Assemblagetool maakt onderdeel uit van het WBI en wordt aangeroepen vanuit Riskeer. De resultaten van de assemblage worden opgenomen in Riskeer. Vanuit Riskeer wordt een GML-uitvoerbestand gemaakt (.gml) waarin alle assemblageresultaten zijn beschreven. Dit bestand is één van de invoerbestanden voor het Waterveiligheidsportaal. Het WVP gebruikt dit GML-bestand voor het weergeven van de resultaten in kaartbeelden en het beschikbaar stellen via een webservice.

 Verder naar Oude assemblagetool (XLS)

  • No labels