In het kader van de ontwikkeling van het assemblageprotocol is voor het assembleren een tijdelijke assemblagetool ontwikkeld op basis van MS Excel.
In deze assemblagetool wordt, op basis van het protocol, via de volgende stappen het veiligheidsoordeel bepaald:

  1. Combineren resultaten (vakniveau) per toetsspoor;
  2. Combineren toetssporen tot veiligheidsoordeel (trajectniveau);
  3. Combineren toetssporen per vak voor duiding van het veiligheidsoordeel.

Met de huidige assemblagetool wordt op de volgende niveaus een veiligheidsoordeel bepaald:

  1. Hoogste niveau (veiligheidsoordeel traject)
  2. Tussenniveau (oordeel per toetsspoor, per traject)
  3. Basisniveau (oordeel per toetsspoor per vak/doorsnede)

  • No labels