Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met een HWBP-subsidiebehandelaar-account.
De subsidiebehandelaar kan via het Waterveiligheidsportaal digitaal inzicht krijgen in alle lopende subsidieaanvragen en nieuwe subsidiebeoordelingen toevoegen.

...