Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Direct na de originele aanvraag zal de eerste stap in het proces zich als voltooid tonen. Het is nu aan de subsidiebehandelaar om de volgende stappen te doorlopen. Hieronder valt het uitvoeren van de volledigheidstoets, de inhoudelijke toets, en de backoffice toets. Wanneer één van de bovenstaande toetsen negatief terugkomt, dient de subsidieaanvraag opnieuw door de keringsbeheerder te worden aangeboden. De keringbeheerder kan via het subsidieaanvraagproces kader direct een subsidie opnieuw aanbieden door middel van de desbetreffende knop. Ook kan het toetsresultaat van de subsidiebehandelaar worden gedownload ter informatie met achterliggende redenatie en motivering. Een hernieuwde aanvraag doorloopt dezelfde stappen als eerder benoemd.

Image Modified

Als de subsidiebehandelaar alle drie de toetsingen positief aanmerkt, zal het subsidieaanvraagproces kader tonen dat de subsidie is verleend. Alle individuele toetsingsdocumenten met toelichting en goedkeuring zijn via ditzelfde kader te downloaden. Alsmede is de definitieve beschikking bijgevoegd ter goedkeuring en afronding van het subsidieaanvraagproces. De algemene status van de subsidieaanvraag in het ‘Actueel’ tabblad zal zich hierna ook actualiseren naar ‘Subsidie verleend’. Hiermee is het subsidieaanvraagproces voor de desbetreffende fase afgerond! Ditzelfde proces dient herhaald te worden voor alle individuele projectfases tot de realisatiefase voltooid is.

...