Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor iedere maatregel is (door de maatregel beheerder) bepaald of over een maatregel kwantitatief of kwalitatief moet worden gerapporteerd. Afhankelijk van het type (kwantitatief of kwalitatief) wordt bij het invoeren/actualiseren van de voortgang een ander scherm getoond.


Type voortgansrapportage = kwantitatief

...


Type voortgansrapportage = kwalitatief

...

Het scherm wordt gesloten door op het kruisje te klikken.