Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Iedere nieuwe gebruiker van het ROR-portaak kan via de contactpersoon binnen de eigen organisatie een account laten aanvragen bij de Servicedesk van Informatiehuis Water. De contactpersoon beoordeeld of de aanvragen toegang tot het ROR-portaal krijgt en met welke rol.

De gebruiker ontvangt van de Servicedesk IHW een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord. De eerste keer dat er wordt inlogd met het tijdelijke wachtwoord is de gebruiker verplicht een nieuw wachtwoord te kiezen..

...