Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De termijn voor het rapporteren van de voortgang is op 27maart 2020 verstreken. De gerapporteerde voortgang wordt nu samengevoegd en gereedgemaakt voor raportage rapportage aan de Europese Unie.

Voor een nieuwe beoordelingsronde wordt het portaal weer opengesteld.