Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Indien van een maatregel de voortgang is vastgelegd is achter de combinatie maatregel/stroomgebied de datum ingevuld en in de kolom “Voortgang” de tekst “Inzien” zichtbaar.

Image ModifiedKlik op “Inzien” achter de combinatie maatregel/stroomgebied om de voortgang te bekijken.

Image ModifiedVoor iedere maatregel is (door de maatregel beheerder) bepaald of over een maatregel kwantitatief of kwalitatief moet worden gerapporteerd. Afhankelijk van het type (kwantitatief of kwalitatief) wordt bij het invoeren/actualiseren van de voortgang een ander scherm getoond.


Type voortgansrapportage = kwantitatief

...

Image Added

Type voortgansrapportage = kwalitatief

...

Image Added


Het scherm wordt gesloten door op het kruisje te klikken.