Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Na het inloggen wordt het tabblad “Overzicht maatregelen” geopend met daarop een overzicht van de actuele maatregelen waarop gerapporteerd kan worden.
Op het tabblad zijn alleen de maatregelen zichtbaar die de beheerder voor die verantwoordelijke partij heeft aangemaakt.

...