Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het wijzigen van een bestaande maatregel gebeurt in drie stappen. Klik onder de kop “Details” achter de maatregel die gewijzigd moet worden op “Bewerken”.

Image Modified

Stap 1

Na het klikken op “Bewerken”verschijnt het volgende scherm met daarin de gegevens van de geselecteerde maatregel. De tekst van het eerste tabblad is nu veranderd in “Wijzig maatregel”.
Een aantal velden (bijvoorbeeld Code of Type voortgangsrapportage) kunnen niet gewijzigd worden. Als deze gegevens niet juist zijn dient de maatregel afgesloten en opnieuw opgevoerd te worden.

Image Modified

Stap 2

De volgende stap is “Overzicht en controle”:

Image ModifiedHier wordt een overzicht getoond van alle bij stap één ingevoerde gegevens. Door terug te gaan naar de vorige stap kan er nog een correctie gemaakt worden. Als alle gegevens juist zijn kan de maatregel worden opgeslagen.

...

Als alle gegevens goed ingelezen kunnen worden zal de tekst “Maatregel succesvol opgeslagen” verschijnen.

Image ModifiedMet de knop “Ga verder” wordt het tabblad 'Overzicht maatregelen' geopend waarin de gewijzigde maatregel is opgenomen.

Verder naar Afsluiten maatregel