Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Rapporteren voortgang: met deze functie kan iedere organisatie rapporteren over de v@oortgang voortgang van de ROR-maatregelen. Alleen voor maatregelen waarvoor de betreffende organisatie verantwoordelijk is kan de voortgang worden gerapporteerd via het ROR-maatregelenportaal.

...