Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een account voor het ROR-portaal kan worden aangevraagd bij de Servicedesk van het Informatiehuis Water.

...

De beheerder kan voor het beheer van de maatregelen de volgende acties uitvoeren: