Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Afkorting

Omschrijving

B&O

Beheer en Onderhoud

FO

Functioneel Onwerp

GUI

Graphical user interface (Grafische gebruikersomgeving)

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

IHW

Informatiehuis Water

ORBP

Overstromingsrisicobeheerplan

ROR

Richtlijn Overstromingsrisico

RWS

Rijkswaterstaat

UvW

Unie van Waterschappen