Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Na het inloggen wordt het tabblad “Overzicht maatregelen” geopend met daarop een overzicht van de actuele maatregelen waarop gerapporteerd kan worden.De beheerder kan vanuit deze pagina nieuwe maatregelen invoeren en bestaande maatregelen wijzigen of afsluiten.

Indien er door een verantwoordelijke partij reeds op een maatregel is gerapporteerd kan de voortgang worden bekeken door onder de kop “Voortgang” op “Inzien” te klikken.Bij het aanmaken van een maatregel moet bij het veld “Type voortgansrapportage” een keuze worden gemaakt tussen kwantitatief of kwalitatief.
Afhankelijk van deze keuze wordt bij het scherm voor het rapporteren van de voortgang en het inzien van de voortgang een ander scherm getoond.


Type voortgansrapportage = kwantitatiefType voortgansrapportage = kwalitatief
Het scherm wordt gesloten door op het kruisje te klikken.

Maatregelen exporteren

Met de knop “Exporteren” kunnen de maatregelen die worden weergegeven op het tabblad “Overzicht maatregelen” worden geëxporteerd naar een bestand in CSV formaat.

Let op.
Indien het bestand direct wordt geopend in Excel zullen alle detailgegevens van een maatregel in één kolom worden geplaatst.
Voor een goede weergave dient het bestand eerst opgeslagen te worden en vervolgens in Excel geopend te worden. Open hiervoor in Excel een leeg werkblad en kies vervolgens op het tabblad “Gegevens” voor "UIt tekst/CSV". Klik in het scherm op de knop “Laden” en de gegevens worden nu per kolom weergeven.

Verder naar Nieuwe maatregel