Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Met de knop “Exporteren” kunnen de maatregelen die worden weergegeven op het tabblad “Overzicht maatregelen” worden geexporteerd naar een bestand in CSV formaat.

Let op.
Indien het bestand direct wordt geopend in Excel zullen alle detailgegevens van een maatregel in één kolom worden geplaatst. Voor een goede weergave dient het bestand eerst opgeslagen te worden en vervolgens in Excel geopend te worden. Open in Excel een leeg werkblad en kies vervolgens op het tabblad “Gegevens” voor UIt "Uit tekst/CSV". Klik in het scherm op de knop “Laden” en de gegevens worden nu per kolom weergeven.