Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In bijlage 1 en 2 van het Functioneel Ontwerp (FO) van het ROR-maatregelenportaal staan uitgebreide invul aanwijzingen.
Het FO staat kunt u hier vinden.

Daarnaast is er een compleet overzicht van toegewezen maatregelen aan organisaties beschikbaar. Deze zijn hieronder in excel te downloaden.

...