Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Prioriteren en programmeren (feitelijk het aanmelden van een project door de keringbeheerder, het downloaden van deze gegevens door HWBP en het opnemen van het jaarlijkse HWBP programma)
  • Aanvragen Subsidie en Beschikken (het aanvragen van subsidie voor versterkingsproject (indien op het programma) en het beschikken door HWBP)