Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bovenstaande data is als webservices beschikbaar op basis van Open standaarden. De volgende standaarden voor services zijn toegepast: Web Mapping Service (WMS), Web Feature Service (WFS) en OpenAPI Specification (REST API). Deze services zijn gepubliceerd op het Nationaal Georegister (NGR) en in het Dataregister van de Nederlandse Overheid. Op de landingspagina van het WVP staan de URL’s naar de datasets die zijn gepubliceerd in dit register (zie onder). Deze gegevens kunnen in een eigen (GIS-)systeem worden verwerkt.

...