Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2022

  • De eerstvolgende release van het waterveiligheidsportaal staat gepland voor Q3 2021Q1 2022.