Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze werkinstructie is voor het beoordelingsproces binnen het waterveiligheidsportaal (WVP). Binnen dit proces wisselen de keringbeheerder en ILT onderling gegevens uit om de beoordeling te kunnen afronden 'conform WBI'.

Conformiteitsproces van de beoordeling in WVP
Het proces in het Waterveiligheidsportaal van het aanbieden van de beoordelingsgegevens door de keringbeheerder aan ILT en het opvoeren van een reactie door ILT wordt het conformiteitsproces genoemd. Het proces eindigt formeel als ILT oordeelt dat de beoordeling 'conform WBI' is uitgevoerd. Het conformiteitsproces in het WVP volgt het proces welke in het 'Draaiboek Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans' is beschreven. 


 
1. Concept beoordelingsgegevens invoeren door keringbeheerder
De keringbeheerder biedt de concept beoordelingsgegevens van een dijktraject aan de ILT aan, door deze op te voeren in het WVP.

...