Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Versie 2.7.5 (09-11-2021)

 • Update URL BRT Achtergrondkaart water (Buitenland wordt transparant weergegeven).
 • Update URL waterschapsgrenzen (INSPIRE-compliant).

Versie 2.7.4 (18-02-2021)

 • Update aanroep PDOK kaartservice (TMS vervangen door WMTS).

Versie 2.7.3 (04-02-2020)

...

 • Extra processtap ten behoeve van vrijgave beoordelingsresultaten door keringbeheerder toegevoegd.
 • Veiligheidsoordeel (Landelijk Veiligheidsbeeld publieke gedeelte Waterveiligheidsportaal) weer ingeschakeld.
 • In het Veiligheidsoordeel een extra status toegevoegd: Beoordeling afgerond; resultaat nog niet vrijgegeven.
 • Fout in projecten download (csv) opgelost.
 • Wijziging in upload-restricties en foutmeldingen bij aanlevering van definitieve programmering HWBP.
 • In de wfs van de grondslagen worden de veldnamen nu met hoofdletters weergegeven.
 • Foutmelding bij wijzigen verlopen wachtwoord opgelost.
 • De waterschapsgrenzen worden nu opgevraagd bij het nationaal georregister Nationaal Georegister i.p.v. de waterschapservices.

...