Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De voorbeeldbestanden hebben op de nieuwe Aquo-website een andere locatie gekregen. De bestanden "Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal" zijn hier https://www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken te downloaden.

Traject 16-5 niet zichtbaar op tabblad Normering

In het Landelijk Veiligheidsbeeld is traject 16-5 niet zichtbaar op het tabblad Normering in de weergave Signaleringswaarde. De oorzaak is dat voor traject 16-5 de sigaleringswaarde niet van toepassing is. In de legenda is op dit moment geen optie opgenomen om dit correct weer te geven. In een volgende release van het Waterveiligheidsportaal wordt dit toegevoegd.