Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Werkzaamheden die bij ons bekend zijn worden hieronder aangekondigd:

...

18 mei 2022

De systemen waarop het Waterveiligheidsportaal draait worden voorzien van de laatste systeempatches.

...