Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het Waterveiligheidsportaal wordt regelmatig aangepast aan de laatste inzichten. In de release met bijbehorende notes is te vinden welke inhoudelijke wijzigingen binnen het portaal plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden.

Technisch onderhoud en nieuwe releases leiden ertoe dat het portaal tijdelijk niet beschikbaar is.