Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het Waterveiligheidsportaal (WVP) ondersteunt de informatie uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Met de waterveiligheidsportaal applicatie biedt het Informatiehuis Water een geautomatiseerd platvorm waarmee informatie stroomt tussen de betrokken partijen in het waterveiligheidsdomein.