Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Beveiligingsklassen sluiten aan bij de data policy van het IHW. De WBP (Wet Informatiehuis Water. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat  staat hiervoor model en onderscheidt de volgende klassen:


  

Risicoklasse 0: Dit is openbaar. Het betreft de volgende gegevens:

...