Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Informatiemanagement:
  Proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. Informatiemanagement functioneert als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.
 2. Functioneel beheer
  B
  eheren Beheren van functionaliteit van een systeem (incl. meldpunt voor wijzigingsverzoeken beslispunt over wijze waarop implementatie plaatsvindt) -> op basis van BiSL;
 3. Applicatiebeheer
  Realiseren van onderhoud en het - in samenwerking met exploitatie - uitvoeren van technische applicatiebeheer (bijv. het beheren van technische tabellen) -> op basis van ASL;
 4. Technische beheer
  B
  eheren Beheren van de productie-omgeving zodat systemen voor gebruik beschikbaar zijn -> op basis van ITIL.
 5. Beheerder dataprotocol
  Ziet toe op de naleving van het dataprotocol, eventueel te splitsen in dagelijks toezicht, b.v. door IHW, en een gremium waar naar toe geëscaleerd kan worden, b.v. de stuurgroep HWBP.