Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In onderstaande figuur is het proces voor het prioriteren en programmeren van de versterkingsprojecten, in het kader van het HWBP, op hoofdlijnen weergegeven.

Figuur 5: Programmeerproces van versterkingsprojecten(schematisch)

...