Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de term 'services' om de diensten aan te geven die het portaal invult. Dit zijn nadrukkelijk niet persé services in de zin van berichtuitwisseling via een servicebus. Wel is het een vereiste dat de genoemde services 'loosely coupled' zijn. In onderstaande concept technische solutions architectureEven bekijken hoe we dit in de PSA verwerken, aangezien daarin ook al een 'oplossingsarchitectuur' is benoemd... zijn de services op functionaliteit gegroepeerd in deelsystemen.

Verder naar Technische componenten