Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het raamwerk van de NORA zoals hierboven weergegeven fungeert tevens als leidraad voor de inhoud van deze PSA. Op basis van dit raamwerk komen de volgende onderwerpen in deze PSA aan bod:
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Vraagstelling
Hoofdstuk 3 Architectuur overzicht
Hoofdstuk 4 Bedrijfsarchitectuur
Hoofdstuk 5 Informatiearchitectuur (gegevens)
Hoofdstuk 6 Informatiearchitectuur (applicaties)
Hoofdstuk 7 Technische architectuur
Hoofdstuk 8 Beheer
Hoofdstuk 9 Beveiliging

...