Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Een (landelijk) overzicht van de actuele status van de dijken
  • Enkele voortgangsindicatoren in een landelijk beeld
  • Een overzicht van de drie processen die het Waterveiligheidsportaal op dit moment ondersteunt.


Overzicht
Normering
De normering geeft in kaart weer welke wettelijke normen gelden voor welke dijktrajecten.
Beoordeling
De Beoordeling geeft de status aan van het beoordelingsproces van de dijktrajecten en (na afronding van het conformiteitsproces) wat het veiligheidsoordeel is. De beoordelingsresultaten zijn beschikbaar op trajectniveau, toetsspoor niveau en vakniveau.In het overzicht is de actuele status van de dijk weergegeven. Dit in verschillende stadia van een nog niet beoordeeld traject, een beoordeeld traject, een traject in het versterkingsprogramma tot aan "dijk veilig".
Voortgangsindicatoren
Op basis van beschikbare gegevens zijn enkele voortgangsindicatoren beschreven

Normering
De normering geeft in kaart weer welke wettelijke normen gelden voor welke dijktrajecten.
Beoordeling
De Beoordeling geeft de status aan van het beoordelingsproces van de dijktrajecten en (na afronding van het conformiteitsproces) wat het veiligheidsoordeel is. De beoordelingsresultaten zijn beschikbaar op trajectniveau, toetsspoor niveau en vakniveau.
Versterking
De Versterking geeft in de kaart weer waar grote HWBP dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of gepland zijn, conform het vastgestelde Hoogwaterbeschermingsprogramma.

...